mpec darlowo M P E C ___________D A R Ł O W O

 

Uwaga! Nowe adresy e-mail

 

Sekretariat 

 mpec@mpecdarlowo.pl

 

Dyrektor 

 barbarabalcerzak@mpecdarlowo.pl

 

Kierownik działu eksploatacji

marianmoroz@mpecdarlowo.pl