Image

 

 

Wszystkie nasze kotłownie automatycznie dostosowują temperaturę zasilania CO do istniejących warunków atmosferycznych.

 

TABELA TEMPERATUR ZASILANIA I POWROTU CO 83/58 °C

 
temp. zewnętrzna   Parametry obliczeniowe 83/58 °C
°C temp. zasilania °C temp. powrotu °C
- 16 83,0 58,0
- 15 81,5 57,0
- 14 80,0 56,5
- 13 78,5 55,6
- 12 77,0 55,0
- 11 75,5 54,0
- 10 74,0 53,5
- 9 72,5 53,2
- 8 71,0 52,0
- 7 69,5 51,0
- 6 68,0 50,6
 - 5 66,5 49,5
- 4 65,0 49,0
- 3 63,5 48,0
- 2 62,0 47,5
- 1 60,5 46,5
0 59,0 46,0
1 57,5 45,0
2 56,0 44,0
3 54,5 43,6
4 53,0 42,5
5 51,5 42,0
6 50,0 41,0
7 48,5 40,5
8 47,0 39,5
9 45,5 39,0
10 44,0 38,0
11 42,5 37,5
12 41,0 36,5

 * Istnieje również techniczna możliwość (po wcześniejszym uzgodnieniu) żeby na życzenie odbiorców energii cieplnej stosować inne indywidualnie dobierane parametry ogrzewania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stat4u

 

MONITORING

PRACY WĘZŁÓW

CIEPŁOWNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 
             

l

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 19 lipca 2014 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA 27,4 st. C

 

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 6 LUTEGO 2012 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA -15,7 st. C

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne 

Burze.dzis.net 
Strona na temat zagrożeń pogodowych  

Mapa burzowa Polski

 

                                                                                 

Temperatury obliczeniowe zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

 

+5°C
- nieprzeznaczone na pobyt ludzi, magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe (bez remontów), akumulatornie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych
- przemysłowe - podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to względy technologiczne)
+8°C
- w których nie występują zyski ciepła, a jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 h, klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
- w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia hale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej
+12°C
- w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300 W, magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni,
- w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym powyżej 300 W, hale formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne
+16°C
- w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi: sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne,
- w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej,
- bez okryć zewnętrznych, znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300 W, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe
- w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., nieprzekraczające 10 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
+20°C
- przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń
+24°C
- przeznaczone do rozbierania, - przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne
*) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych.