Najczęsciej zadawane pytania M P E C ___________D A R Ł O W O

 

 

MONITORING

PRACY WĘZŁÓW

CIEPŁOWNICZYCH

 

 

 

 

 

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA z o.o.
 
 ul. Żeromskiego 15
tel. 94 314 67 42
e-meil:
mpec@mpecdarlowo.pl

DZIAŁ EKSPLOATACJI
24 h/dobę
tel. 94 314 60 01
kom. 693 163 885
e-mail:
m.moroz@mpecdarlowo.pl
 
 
                 

l

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 19 lipca 2014 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA 27,4 st. C

 

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 6 LUTEGO 2012 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA -15,7 st. C

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne 

Burze.dzis.net 
Strona na temat zagrożeń pogodowych  

Mapa burzowa Polski

 

 

 

 

 

 

 

Jakie powinny być temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych

 

Co to jest Komfort Cieplny?

 

Czy jest obowiązek montażu urządzeń pomiarowych?

 

 Czy możliwa jest zmiana zamówionej mocy cieplnej?

 

 Jak ustalana jest opłata za przekroczoną moc cieplną?

 

  Jaka jest różnica pomiędzy licznikiem energii cieplnej a podzielnikiem kosztów?


 

  Co to jest taryfa dla ciepła?


 

Jak oszczędzać ciepło?

 

 

Czy możliwe jest rozliczanie się ryczałtem z przedsiębiorstwem sprzedajqcym ciepło?